PAKIRANJE I UTOVAR TERETA

Nije sve jedno kako se teret priprema za transport. Svima je u interesu da teret na odredište pristigne neoštećen.

Iako je najčešće dovoljno teret obložiti i učvrstiti u samom vozilu, za određene terete potrebna je i priprema u vidu pakiranja u primjerenu ambalažu.

Za pošiljke u međunarodnom prijevozu, često je potrebno izraditi i paking listu,te označiti teret na propisan način.

Pri pripremi svog tereta za transport, slobodno nas i bez obaveza kontaktirajte radi savjeta, ponude usluga ili odabira primjerene ambalaže za Vašu pošiljku.
paket